header-plant

Aanpak

Onze aanpak is persoonlijk, deskundig, gedreven en doelgericht. Inlevingsvermogen gecombineerd met vakmanschap. We sluiten aan en gaan op zoek naar de verbinding, gericht op het activeren van het creërend vermogen van individuen. Met de ambitie een structurele bijdrage te leveren aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen.

Dat doen we aan de hand van vijf methoden (zie hieronder):

1. Systeemdenken
2. Structurele dynamiek
3. Communicatiemodel van F. Schultz van Thun
4. Systemisch werk
5. Zelfmanagement van competenties volgens de CH-Q-methode
6. Transactionele analyse

Ieder traject begint met een vrijblijvend  intakegesprek om jouw vraag, behoefte en verwachting helder te krijgen en ons aanbod te verduidelijken. Prettig om kennis te maken, zonder verdere verplichtingen. Pas dan ga je beslissen of je deelneemt aan een workshop, training of ontwikkeltraject of ons een offerte laat uitbrengen over een specifiek traject/vraagstuk. Aan het einde van ieder traject vindt er een evaluatiegesprek plaats. Wij streven naar een duurzame relatie met onze klanten.

Onze benadering is gebaseerd op een eigen visie op leren en ontwikkelen en is multimethodisch: wij putten uit een breed scala aan methoden om tot structurele verandering in jezelf en jouw omgeving te komen.