header-graan

Teamontwikkeling

Samenwerking in teams is fascinerend, het ene team is het andere niet. De structuur van, en de interactie binnen, elk team wordt vooral bepaald door de relaties tussen de leden, maar ook door de specifieke persoonlijkheidskenmerken en overtuigingen van een ieder.

Werken in en met een team betekent dat je een gezamenlijke verantwoordelijkheid/ opdracht hebt waar ieder teamlid een bijdrage aan levert. Maar waarom stagneert de samenwerking soms? Waarom loopt het niet lekker? Hoe kan de samenwerking binnen een team beter worden vormgegeven? Waarom lukt het niet om de gezamenlijke opdracht goed uit te voeren?

Wij bieden begeleiding aan teams, in het bijzonder aan managementteams en besturen, bij het verbeteren van de samenwerking en het optimaliseren van het functioneren. 

Dit kan aan de hand van:

Een team is een som van de delen

Workshop: het effect van inzicht in teamdynamiek en (meta)communicatie

Teams zijn het vitale component van elke onderneming, de belangrijkste unit voor besluitvorming en actie. Succesvolle teams vormen een gezond geheel, waarin persoonlijke ambities en expertises zich met elkaar verbinden ten gunste van de organisatie. Maar waarom zijn niet alle teams even succesvol en stagneert de samenwerking soms?

Een team is succesvol als het een wezenlijke bijdrage levert aan de organisatie, als individuele teamleden in hun kracht staan en als hun samenspel tot betere prestaties en resultaten leidt. Ieder teamlid draagt evenredig bij aan het succes van het team bij het vervullen van hun taak. Ontdek wat jouw bijdrage is en hoe je de onderlinge communicatie kunt verbeteren.

Wanneer: op aanvraag
Tijdsinvestering: 9.30 – 16.30 uur (7 uur)
Kosten in-company: € 1.390,00 (all-in prijs)

Voor wie? Voor jou?

Voor teams die geïnteresseerd zijn in teamdynamiek, die willen weten welke bijdrage iedere lid kan leveren aan een beter functionerend team en die meer inzicht willen hebben over de manier van communiceren in groepen.

Resultaat:

Na afloop van deze workshop:

Aanmelden In-company

Deze workshop wordt uitsluitend  in-company gegeven. Neem contact op door een mail te sturen naar aanmelden@instituutvooreffect.nl of te bellen naar 06-45190178.

Het ene team, is het andere niet

Verdiepingstraining: over het effect van gelijkgerichtheid, team-ondernemerschap en dialoog

Gelijkgerichtheid betekent functioneren als een geheel. Team-ondernemerschap houdt in dat het team als geheel, en daarnaast de individuele teamleden, de kansen en mogelijkheden die samenwerking biedt optimaal weten te benutten. Het vermogen tot het voeren van een dialoog is een onmisbare vaardigheid wil je als team tot een succesvol samenspel komen. In deze training staan deze drie aspecten centraal.

De training is thematisch opgebouwd. Elk van de trainingsdagen staat in het teken van een van de drie aspecten: gelijkgerichtheid, teamondernemerschap en dialoog. We werken afwisselend met korte inleidingen en interactieve werkvormen. Op deze manier ontwikkel je teamvaardigheden en krijg je inzicht in de theoretische achtergronden. Naast de theorie is vooral reflectie nodig op hoe samenwerking in de eigen praktijk gaat en wat het eigen aandeel daarin is.

Wanneer: op aanvraag
Tijdsinvestering: 3 trainingsdagen (9.30 – 16.30 uur) met een interval van twee weken
Kosten in-company: € 3.950,00 (all-in prijs)

Voor wie? Voor jou?

Voor teams die benieuwd zijn naar de kenmerken en de potentie van het eigen team en meer willen leren over de drie aspecten gelijkgerichtheid, teamondernemerschap en dialoog.

Resultaat

Na afloop van de training:

Aanmelden in-company

Deze workshop kan ook in-company worden gegeven. Neem contact op door een mail te sturen naar aanmelden@instituutvooreffect.nl of te bellen naar 06-45190178.

Een hecht team scheppen

Ontwikkeltraject op maat: het effect van teamcoaching gecombineerd met individuele begeleiding

Een gezond en sterk team werkt effectief samen en draagt bij aan een sterke organisatie in een zich veranderende context. Maar het ene team is het andere niet. De structuur van, en de interactie binnen, elk team wordt – naast de context – vooral bepaald door de relaties tussen de leden, maar ook door de specifieke persoonlijkheidskenmerken van elk teamlid. Bij teamcoaching verkennen wij samen met het team (en leidinggevenden) datgene dat nodig of wenselijk is om naar een hecht team te groeien. Naast een groepstraject zetten we ook in op individuele begeleiding.

Kosten

De prijs van het ontwikkeltraject is afhankelijk van het aantal teamleden (indivuduele gesprekken). De kosten voor de teamcoaching (3 groepsbijeenkomsten en bijwonen van het reguliere teamoverleg) zijn € 4.200,00 (all-in prijs). Per teamlid komen er de kosten van de individuele begeleiding bij.

Voor wie? Voor jou?

Voor teams die nieuwe inzichten willen verwerven in teamdynamiek en communicatie, die teamvaardigheden verder willen ontwikkelen, die efficiënter en plezieriger willen leren samenwerken.

Resultaat

Het ontwikkeltraject leidt tot resultaat op drie niveaus.

1. Resultaat op individueel niveau:
2. Resultaat op teamniveau:
3. Resultaat op organisatieniveau:
Wat vraagt het?

Bereidheid om het gemeenschappelijk belang boven het individuele belang te stellen, om naast het teamtraject aan een persoonlijk ontwikkeltraject deel te nemen, om te reflecteren en feedback te geven en te ontvangen.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van het ontwikkeltraject is twee tot zes maanden en bestaat uit:

Aanmelden

Als je geïnteresseerd bent in een team-ontwikkeltraject op maat, neem dan contact op via de mail aanmelden@instituutvooreffect.nl of de telefoon 06-45190178. We gaan dan samen bekijken wat de uitgangspositie is en welke mogelijkheden er zijn. Op grond daarvan brengen wij een offerte uit. Kijk ook onder de maatwerktrajecten voor de andere vormen van teambegeleiding en ondersteuning.

Maatwerk

Het Instituut voor Effect begeleidt ontwikkeltrajecten voor (management)teams op maat, intensief of wat meer op afstand. Afhankelijk van de wensen en behoeften van de opdrachtgever bieden wij teamtrajecten aan die afgestemd zijn op de specifieke vraag en context. Naast intensieve langdurige trajecten hebben wij ook een laagdrempelig kennismakingsaanbod ontwikkeld: De Etalage.

De Etalage bestaat uit een deelname aan een regulier teamoverleg en geeft jouw team inzicht in de dominante thema’s binnen het team, de teamdynamiek, de stijl van omgaan en communiceren met elkaar.

Meer informatie hierover vind je op deze pagina: De Etalage.