Een hecht team scheppen

Ontwikkeltraject op maat: het effect van teamcoaching gecombineerd met individuele begeleiding

Een gezond en sterk team werkt effectief samen en draagt bij aan een sterke organisatie in een zich veranderende context. Maar het ene team is het andere niet. De structuur van, en de interactie binnen, elk team wordt – naast de context – vooral bepaald door de relaties tussen de leden, maar ook door de specifieke persoonlijkheidskenmerken van elk teamlid. Bij teamcoaching verkennen wij samen met het team (en leidinggevenden) datgene dat nodig of wenselijk is om naar een hecht team te groeien. Naast een groepstraject zetten we ook in op individuele begeleiding.

Kosten

De prijs van het ontwikkeltraject is afhankelijk van het aantal teamleden (indivuduele gesprekken). De kosten voor de teamcoaching (3 groepsbijeenkomsten en bijwonen van het reguliere teamoverleg) zijn € 4.200,00 (all-in prijs). Per teamlid komen er de kosten van de individuele begeleiding bij.

Voor wie? Voor jou?

Voor teams die nieuwe inzichten willen verwerven in teamdynamiek en communicatie, die teamvaardigheden verder willen ontwikkelen, die efficiënter en plezieriger willen leren samenwerken.

Resultaat

Het ontwikkeltraject leidt tot resultaat op drie niveaus.

1. Resultaat op individueel niveau:
2. Resultaat op teamniveau:
3. Resultaat op organisatieniveau:
Wat vraagt het?

Bereidheid om het gemeenschappelijk belang boven het individuele belang te stellen, om naast het teamtraject aan een persoonlijk ontwikkeltraject deel te nemen, om te reflecteren en feedback te geven en te ontvangen.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van het ontwikkeltraject is twee tot zes maanden en bestaat uit:

Aanmelden

Als je geïnteresseerd bent in een team-ontwikkeltraject op maat, neem dan contact op via de mail aanmelden@instituutvooreffect.nl of de telefoon 06-45190178. We gaan dan samen bekijken wat de uitgangspositie is en welke mogelijkheden er zijn. Op grond daarvan brengen wij een offerte uit. Kijk ook onder de maatwerktrajecten voor de andere vormen van teambegeleiding en ondersteuning.